Nyheder

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Vision Fløng

Nyt fra BestyrelsenPosted by Bestyrelsen 18 Dec, 2016 13:29

Vision Fløng, - Skal vi være bekymret?

Processen med at få udfærdiget et professionelt oplæg om muligheden for udviklingen af Fløng til gavn og glæde for os alle – børn, unge, voksne og ældre er godt i gang og der har været afholdt flere borgermøder til brug for idemodning. En rigtig god proces synes vi – og selv om der naturligvis er forskellige holdninger til hvilke elementer der skal indgå, og måske især hvor de skal etableres – så er vi jo alle grundlæggende med på at der skal udvikles her i Fløng. Borgerinddragelse er som sådan den eneste rigtige demokratiske proces, men naturligvis ligger den endelige beslutning i byrådet, der jo netop er valgt til at varetage helheden her i vores kommune, og som selvfølgelig skal tage stilling til det endelige oplæg.

Det er Landsbylauget’s holdning at projektet ikke bør indeholde en kunststofbane i Fløng Idrætsanlæg og heller ikke en løbesti rundt om Fløng – dels fordi disse elementer alene vil lægge beslag på stort set hele budgettet, og dels fordi disse bør finansieret som specifikke idræts-støtte, og dette er så vidt vi kan se ikke det primære formål med projektet, selv om det oprindelige oplæg var noget med en idrætslandsby.

I Landsbylauget er vi tilhænger af at hovedvægten i projektet bliver i de 2 satellitter: Gadekærspladsen og Cirkuspladsen ved Møllebakken.

Vores bekymring går nok mere på den træghed Høje-Taastrup Kommune udviser med hensyn til den lovede etablering af en styregruppe med deltagelse af lokale borgere – hvor bliver den af? Eller er administration ved at kuppe Fløng’s borgere? Hvad siger politikerne til dette?

Også processen med at spørge vores børn og unge i en 2. runde synes at være løbet af sporet – hvorfor er der ikke afholdt et børne/ungemøde nr. 2?

Det vi har set fra de professionelle aktører indtil videre, giver os en god mavefornemmelse, og vi glæder os til at medvirke til at få projektet tilbage på sporet som oprindeligt aftalt, så vi alle kan få nye aktiviteter at benytte i løbet af 2017.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.