Nyheder

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

Jule- og Nytårshilsen fra bestyrelsen

Nyt fra BestyrelsenPosted by Bestyrelsen 21 Dec, 2016 20:49Indledningsvis vil vi gerne takke vores betalende medlemmer for deres bidrag til Landsbylaugets drift og ikke mindst sikring af vores legitimitet overfor omverdenen - når der ikke er en kæmpe pose penge bag ved, er det naturligvis opbakningen der tæller når vi går i byen og snakker med interessenterne.

Vores kontingentindbetalinger har i det forløbne år givet os mulighed for at yde kontante bidrag til fx. Byfesten og Den Røde Legeplads. Og vores opbakning har sikret at vi bliver det naturlige kontaktpunkt her i Fløng og omegn, når der skal drøftes fx. trafikforhold og Vision Fløng - samt sikrer at vi er hørings berettiget overfor kommunale tiltag. Vi afgiver høringssvar når der er forhold der vedrører gældende lokalplaner i vores område.

Vi håber at der er flere end de nuværende 107 husstande her i Fløng Sogn, der vil overveje at blive rigtige medlemmer og betale de beskedne 100 kroner i årligt kontingent. Det er ganske nemt - MobilePay til 2611 0537 /kasserer Tommy Rosenlind.

Ellers har året været uden de helt store udfordringer sådan rent politisk.

Vi har som sædvanligt ydet vores indsats til Skovens Dag i maj måned - i godt samarbejde med Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune. Vi har været med i det ret omfattende arbejde med at få årets Byfest i Fløng gennemført og senest har vi sammen med FHI været arrangør af borgermøderne vedrørende udviklingsplanen for Fløng med udgangspunkt i Vision Fløng - dette sidste har været en lang proces med mange engagerede borgere over de sidste 4-5 år, der endelig blev anerkendt af Byrådet med en bevilling på 4 mio. kroner. Også en løsning på de trafikale udfordringer som Marbjerg har haft igennem en årrække, har vi efterhånden fået kommunen til at anerkende og Driftsbyen arbejder på en løsning i form af en 2-1 vej.

Udover disse projekter, har vores medlemmer i bestyrelsen ydet deres bidrag i de kommunalt forankrede Agenda21-rådet (bl.a. trafikforhold), Skovrådet (Fløngskoven mv.) samt det mindre formelle fora som Samarbejdsforum for de 6 landsbyer i Høje-Taastrup Kommune (der holder årlige møder med borgmesteren) og Foreningen Byfesten i Fløng. Vi har fået valgt et medlem til bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus, og senest et medlem i menighedsrådet i Fløng Kirke. Vi deltager også aktivt i Hedehusene Erhvervforenings projekt ”Mere Liv i Gaden” , der drejer sig om at genskabe forretningslivet i Hedehusene.

Når vi her i bestyrelsen tænker tilbage på hvad vi har været "skyld" i siden etablering af Landsbylauget - Fløng Sogn i maj måned 2010, så har vi egentlig en ganske pæn track record:

2 nye lokale byrådsmedlemmer (vi er overbevist om at deltagelsen som bestyrelsesmedlemmer i Landsbylauget var en stærkt motiverende faktor smiley )

Etablering af Flønghuset - og ikke en institution for misbrugere - på Fløng Byvej

Undgå tvangsfjernvarme til hele Fløng

Etablering af Fløngskoven + Hundeskoven

Årlig afholdelse af Skoven Dag i Fløng

Sparket en Byfestforening i gang

Bus 116 øst om Fløng igen

Trafikløsning gennem Marbjerg er på kommunens plan

Cykelsti til Soderup

Vision Fløng er nu igang

60 km/t på Vesterled

Støtte til genrejsning af Den Røde Legeplads

Får på Møllebakken

Vores Facebook gruppe med mere end 1.500 medlemmer

og sidst men ikke mindst: Aktivering af en masse gode frivillige kræfter i Fløng, samt involvering af rigtigt mange fra vores erhvervsliv i mange af vores tiltag.

Stor tak til de lokale erhvervsdrivende der i årets løb har støttet op om Landsbylaugets virke.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

//Bestyrelsen

  • Comments(0)//blog.floenglaug.dk/#post75