Nyheder

Nyheder

Om denne Blog ...

Her på bloggen kan du følge og kommenterer på de emner som rør sig i Landsbylauget - Fløng Sogn's område. Hvis du selv har lyst til at komme med et indlæg, så kontakt bestyrelsen. Vi opretter gerne en ny kategori.

...og naturligvis opfører vi os alle pænt her på bloggen !

VISIONPLAN FOR FLØNG

Nyt fra BestyrelsenPosted by Bestyrelsen 13 Oct, 2016 17:18

VISIONPLAN FOR FLØNG starter nu.

Byrådet har den 21. juni 2016 godkendt og bevilliget penge (i alt 4 mio. kr.) til realiseringen af ny VISIONPLAN FOR FLØNG.

Projektet bliver dog ikke i den udførelse som aktive lokalborgere tidligere har indsendt til Høje-Taastrup Kommune som idégrundlag. HTK har derimod skrevet kontrakt med arkitektfirmaet GUSTIN Landskab A/S, Århus, som rådgiver på projektet. Rådgiver skal som en del af udarbejdelsen af et projektforslag, tilrettelægge en tilbundsgående borgerinddragelsesproces således at borgere, idrætsudøvere og relevante institutioner inddrages. Processen skal afdække de lokale ønsker og aktivitetsbehov og belyse, hvor de lokale aktører føler størst behov for at placere de nye aktivitetselementer. I udviklingen af det konkrete projekt skal der gennemføres en borger- inddragelsesproces, som sikrer lokalt engagement og ejerskab til det nye byrum og fornyelsen heraf.

Det forventede resultat skal resultere i: - Et integreret byrum og aktivitetsplads, med installationer som understøtter de lokale behov for udførelse af sport, leg, idræt og kulturaktiviteter, - En centralt beliggende plads, der fungerer som landsbyens samlingspunkt på alle tidspunkter af året, med muligheder for ophold på og omkring pladsen, - Et aktivitetssted, der skal forankres hos Fløngs borgere og græsrødder, som i fremtiden skal bruge området, - Et image- og kvalitetsmæssigt løft, der kan etablere Fløng som en by med et stærkt, fællesskabsbevidst foreningsliv og dermed styrke landsbyens evne til at tiltrække nye borgere.

For at udmønte den lokale inddragelse, etableres et borgermøde med arkitektfirmaet, den 25. okt. Kl. 20:00 i Caféen ved Flønghallen. Her kan alle møde op. Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op, og medbring alle dine gode ideer. Som noget specielt skal også de unges og børnenes ønsker inddrages. Dette gøres ved et møde med arkitektfirmaet og de unge/børn den 26. okt. i ”Flønghytten”, ved Fritidsklubben.

Lokalt forankres projektet i Landsbylauget-Fløng Sogn, og Fløng-Hedehusene Idræt.  • Comments(0)//blog.floenglaug.dk/#post73